Περίπου δέκα ευρώ λιγότερα ανά στρέμμα σε σύγκριση με το 2017, αναμένεται να λάβουν το επόμενο διάστημα οι αγρότες της Καρδίτσας, από το κονδύλι της συνδεδεμένης.

Το 2017 το ύψος της συνδεδεμένης έφτασε τα 73,30 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ τη φετινή χρονιά, λόγω της μεγάλης αύξησης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, οι παραγωγοί θα λάβουν 64,6 ευρώ το στρέμμα.

Η συνδεδεμένη αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, ωστόσο χρόνο με τη χρόνο μειώνεται σημαντικά.

Οι αγρότες ζητούν αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, για να διαπιστωθεί αν όλοι καλλιεργούν βαμβάκι και να ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή, η «ήρα απ΄ το σιτάρι.

Κ.Φ.