Συνολικά 1.247 αιτήσεις υποβλήθηκαν από το Ν. Καρδίτσας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» που αφορά την ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid στη Θεσσαλία, με το συνολική αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση να ανέρχεται στα 3,8 εκ. Ευρώ.

Σε όλη τη Θεσσαλία κατατέθηκαν οριστικά 10.046 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση 30.331.555,64 €. Εξ αυτών, οι 154 αιτήσεις ποσού 426.773,29 ευρώ αφορούν σε Μικρές επιχειρήσεις, και οι 9.892 αιτήσεις ποσού 29.904.782,35 ευρώ αφορούν σε Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης για ανάλωση εντός του 2022, σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, έχουν συσταθεί έως 31-12- 2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»