Τις περισσότερες ζημιές σε πλήθος και ποσό πρώτης εκτίμησης καταγράφει η Π. Ε Καρδίτσας από τις καταστροφές που προκάλεσε στη χώρα το πέρασμα του «Ιανού» σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι αναγγελίες ζημιών στις πληγείσες περιοχές της χώρας ανήλθαν σε 2.453 εκ των οποίων 1.400 σε σπίτια και επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες κυρίως σε αυτοκίνητα.

Το ποσό απαίτησης για τις ζημιές αυτές εκτιμάται συνολικά σε 30,9 εκατ. Ευρώ. Οι περισσότερες ζημιές συνέβησαν στην ΠΕ Καρδίτσας, τόσο σε πλήθος (43,6%του συνόλου), όσο και σε ποσό (58,2% του συνόλου). Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων και των ζημιών (σε επίπεδο πόλης ή περιοχής) με την χρήση του ταχυδρομικού κώδικα του ασφαλισμένου ακινήτου ή του τόπου ζημιάς .

Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις τεχνικών έργων καθώς και σε φωτοβολταϊκά πάρκα.