10 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Αργιθέας

ΣΤΟ «ΤΡΙΤΣΗΣ» ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟΤη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του έλαβε ο Δήμος Αργιθέας μέσα από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος η ολοκληρωμένη και απολύτως ώριμη μελέτη του Δήμου Αργιθέας με τίτλο: “Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας”.

Πρόκειται για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2.134.200 ευρώ.

Προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις και βελτιώσεις σε αγροτικούς δρόμους που εξυπηρετούν την ομαλή λειτουργία υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στις 3 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ειδικότερα η εξειδίκευση των παρεμβάσεων έχει ως εξής:

– ΔΕ Αχελώου: 7 στο Καταφύλλι, 6 στα Βραγκιανά, 3 στο Αργύρι.

ΔΕ Αργιθέας: 3 στην Καρυά, 3 στο Ανθηρό, 2 στο Πετρωτό, 1 στο Θερινό.

ΔΕ Ανατολικής Αργιθέας: 1 στο Βλάσι, 1 στο Αετοχώρι Στεφανιάδας.

Το συνολικό μήκος των προβλεπόμενων έργων ανέρχεται τουλάχιστον στα 10 χιλιόμετρα.

Συνοδό έργο είναι η δαπάνη υπηρεσίας σύνταξης του φακέλου αίτησης χρηματοδότησης.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως αυτό είναι το δεύτερο έργο πνοής που εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” από το Δήμο Αργιθέας, καθώς έχει προηγηθεί η έγκριση της πρότασης “Αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας” συνολικού προϋπολογισμού 1.086.845,16 ευρώ.