10η προκαταβολή αποζημιώσεων σε πληγείσες επιχειρήσεις του Ν. Καρδίτσας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΝΤΑΝΙΕΛ»

Τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, την 10η κατά σειρά, για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενέκρινε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με απόφαση του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η απόφαση πήρε ΦΕΚ οπως καταγράφει ο Νέος Αγών. Όπως αναφέρει η απόφαση: Παρέχεται προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες μεταξύ 4 και 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε/Α325/04.10.2023 (Β’ 5813) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 45008/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/29.12.2023 (Β’ 7536) όμοια και με την υπ’ αρ. 40014/22.05.2024 (Β’ 2920) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/ 2021, ιδίως των άρθρων 8, 11 και 22 του νόμου αυτού και του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών