Συνολικά 2.496 επιχειρήσεις και παραρτήματα απασχολούν 11.116 εργαζομένους στο Νομό Καρδίτσας, ενώ στη Θεσσαλία συνολικά σε 19.236 επιχειρήσεις και παραρτήματα επιχειρήσεων εργάζονται 99.144 άτομα.
Τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους έδωσε στη δημοσιότητα η ειδική έκδοση από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2022.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με αυτά, ανά νομό ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει ως εξής: Καρδίτσα 2.496, Λάρισα 7.405, Μαγνησία 5.442, Σποράδες 476, Τρίκαλα 3.418

Ανά νομό ο αριθμός των εργαζομένων έχει ως εξής: Καρδίτσα 11.116, Λάρισα 42.315, Μαγνησία 29.155, Σποράδες 1.300, Τρίκαλα 15.472.
Εργαζόμενοι
Το 2022 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχεται σε 2.249.599 στη χώρα και είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2021, κατά 85.989 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 3,97 %.

Από αυτούς οι άντρες ανέρχονται σε 1.177.211 (52,33 %) και οι γυναίκες σε 1.072.388 (47,67%).

Σημειώνουμε ότι από τα 263.263 άτομα ή +13,3 % που εντάχθηκαν στην αγορά το διάστημα 2019- 2022 το μεγαλύτερο μερίδιο κατέλαβαν οι γυναίκες (+15,8 %) σε σχέση με τους άνδρες (+11,1%).

Μισθοί
Με λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα αμείβονται 336.400 εργαζόμενοι στην Ελλάδα (14,95 %) και μόνο 72.000 μισθωτοί λαμβάνουν περισσότερα από 3.000 μηνιαίως. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 376.542 άτομα (16,74%) αμείβονται με 701 – 800 ευρώ μηνιαίως.

Ωστόσο σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, την περυσινή χρονιά αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με περισσότερα από 700 ευρώ ενώ αντίθετα μειώθηκαν όσοι αμείβονται με λιγότερα από 700 ευρώ.

Ετσι ο μέσος μισθός το 2022 ανήλθε σε 1.176,5 ευρώ έναντι 1.117 το 2021 και 1.046,3 ευρώ το 2019.
Από το σύνολο των εργαζομένων περίπου 600.000 απασχολούνται λιγότερες από 35 ώρες την εβδομάδα, λαμβάνοντας μικρότερο μισθό ενώ περίπου 30.000 δουλεύουν μόνο έως 4 ώρες την εβδομάδα και αμείβονται ως ωρομίσθιοι.

Το λιανικό εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας ενώ ακολουθούν η εστίαση, το χονδρικό εμπόριο, η εκπαίδευση και η βιομηχανία τροφίμων. Σ΄αυτούς τους πέντε κλάδους απασχολούνται περίπου ένα 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι μισθωτοί (907.518) ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 ενώ επιβεβαιώνεται η δυσκολία των νέων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καθώς στην ηλικία 19-24 εργάζονται μόνο 177.768 άτομα.