Την Τετάρτη 24 Αυγούστου λήγει η αρδευτική περίοδος στο Νομό Καρδίτσας. Μετά την περίοδο αυτή θα εκταμιεύονται μικρές ποσότητες νερών για τις ανάγκες κηπευτικών και ειδικών καλλιεργειών, κατά κύριο λόγο εντός του δικτύου Ταυρωπού.

Η φετινή αρδευτική περίοδος εξελίχθηκε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους αρδευτές και τις καλλιέργειές τους. Τα προβλήματα περιορίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ερμητσίου η οποία ως καταληκτικό σημείο του δικτύου αντιμετωπίζει κάθε χρόνο το ίδιο θέμα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα