Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας διοργανώνει και φέτος το 3ο Μαθητικό Συνέδριο στις 7 και 8 Μαρτίου με τίτλο «Ανοιχτό & Καινοτόμο Σχολείο».

Σκοπός του συνεδρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων &Λυκείων, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε έναευρύ κοινό, αναλαμβάνοντας εισηγητικό ρόλο, ενθαρρύνοντας έτσι την αλληλεπίδραση, την ενεργητική και κοινωνική μάθηση, καθώς και τις επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

Μορφές εισηγήσεων:

-Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και μελετών

-Ελεύθερες ανακοινώσεις με τη μορφή αναρτήσεων(posters)

-Στρογγυλό τραπέζι

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

-Ενεργή πολιτειότητα (ανθρώπινα δικαιώματα, άμβλυνση ανισοτήτων, ποιότητα ζωής)

-Τέχνες-πολιτισμός (εργαστήρια θεάτρου, λέσχες φιλαναγνωσίας, μουσική, φωτογραφία)

-Περιβάλλον-Οικολογία (περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, ανθρώπινες παρεμβάσεις, πηγές ενέργειας)

-Αειφορία (περιβαλλοντική διαχείριση, βιωσιμότητα, επίπεδο διαβίωσης, οικονομική ευημερία)

-Εκπαίδευση (καινοτόμες πρακτικές, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, Τ.Π.Ε, διαπολιτισμικότητα, διαθεματικότητα)

-Ευρωπαϊκά προγράμματα (διάχυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν την έννοια της ενωμένης Ευρώπης)

Για την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να δηλώσουν συμμετοχή έως και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synkar2020@gmail.com. αποστέλλοντας μόνο το θέμα της εργασίας –παρουσίασης.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει  κατάθεση περίληψης της εισήγησης-παρουσίας έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων, δηλ. τη 10η Απριλίου.