Τη μεταφορά 12 έργων στο Νομό Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού 23 εκ ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο «Αντώνης Τρίτσης», ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Με την αριθμ. 829/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η μεταφορά συνολικά 459 έργων σε όλη τη χώρα προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι συναινούν οι Δικαιούχοι των εν λόγω έργων. Η Υπουργική Απόφαση, μετά την έκδοσή της, εστάλη εγγράφως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε όλους τους Δικαιούχους των έργων ανά την Ελλάδα (Δήμους, ΔΕΥΑ κλπ).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα