Νομός με ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αυθαιρέτων θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα», στη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί περισσότερες από 45.000 δηλώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων, εκ των οποίων οι 6.200 στο Νομό Καρδίτσας (ποσοστό 13,7 επί του συνόλου).

Μάλιστα, το ύψος των προστίμων φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα στα τέσσερα αυθαίρετα στη Θεσσαλία δεν έχει οικοδομική άδεια, ενώ το 75% αφορά σε αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια.

Η εικόνα στην υπόλοιπη Θεσσαλία έχει ως εξής:

Στη Λάρισα έχουν υποβληθεί 18.600 δηλώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Στη Μαγνησία 11.730.

Στα Τρίκαλα 6.700.

Στις Σποράδες 2.200.

Τα πρόστιμα για περισσότερους από 45.000 Θεσσαλούς πολίτες φτάνουν τα 130 εκατομμύρια ευρώ.