Η λέξη «επιτυχημένη» έχει γίνει πλέον συνώνυμο των αιμοδοσιών που διοργανώνει ο Σ.Ε.Α. Παλαμά!!! Άλλη μια τέτοια ήταν και η 51η αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Παλαμά την Τρίτη 01/02/2022 και την Τρίτη 15/02/2022 και ο συνολικός αριθμός των μονάδων αίματος που συλλέχθηκαν έφτασαν τις 126! (56 μονάδες την 1/02 και 70 μονάδες την 15/02).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα