Την πρόσληψη 158 ατόμων μερικής απασχόλησης στους έξι Δήμους του Νομού Καρδίτσας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων προβλέπει η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).
Οι προσλήψεις που προβλέπονται, ανά Δήμο έχουν ως εξής:

– Δήμος Καρδίτσας: 111 άτομα μερικής απασχόλησης
– Δήμος Παλαμά: 27 άτομα μερικής απασχόλησης
– Δήμος Σοφάδων: 15 άτομα μερικής απασχόλησης

– Δήμος Μουζακίου: τρία άτομα μερικής απασχόλησης
-Δήμος Λ. Πλαστήρα : ένα άτομο μερικής απασχόλησης
-Δήμος Αργιθέας : ένα άτομο μερικής απασχόλησης

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπ. Εσωτερικών , ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργαστούν είναι ίδιος με τον περυσινό (5.000 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 4.474 μερικής απασχόλησης), αλλά οι ώρες που καλύπτονται είναι ενισχυμένες.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 50175/7-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ Β΄3324) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 51938/18-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Β΄3324)» (ΦΕΚ Β΄ 3447), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.