2,5 εκ ευρώ για αποκατάσταση της οδοποιίας

ΣΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΡΟΥΣΣΟ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη από τον «Ιανό» το δίκτυο οδοποιίας προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανάθεση του έργου με την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 2,5 εκ ευρώ.
Το έργο προβλέπει αποκαταστάσεις ζημιών στην Καρδίτσα, στην τοπική κοινότητα Ρούσσου και στις ορεινές Δημοτικές Ενότητες.
Αναλυτικότερα η μελέτη του έργου αναφέρει:

Η πόλη Καρδίτσας και η τοπική κοινότητα Ρούσσου που είχαν πλημμυρίσει και οι ορεινές Δ.Ε. Ιτάμου, Καλλιφωνίου και Μητρόπολης είχαν πάρα πολλά κατολισθητικά φαινόμενα με συνέπεια ένα μεγάλο τμήμα των υποδομών λόγω της ορμητικότητας και της ποσότητας των νερών να έχει πάθει σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή.
Συγκεκριμένα έχουμε αποξηλώσεις και καταστροφές του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα , υπόβασης , βάσης και κρασπέδων, τσιμεντοστρώσεων και αποξηλώσεις – καταστροφές των υπαρχόντων σωληνωτών τεχνικών διαφόρων διατομών .

Με την συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται να γίνουν οι αποκαταστάσεις :

– Για την Καρδίτσα και το Ρούσσο προβλέπεται αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών δρόμων, αποκατάσταση υπόβασης και βάσης , αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 διαφόρων διατομών, αποκατάσταση κατεστραμμένων κρασπεδόρειθρων και αποκατάσταση οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20.

– Για τις Δ.Ε Καλλιφωνίου, Ιτάμου και Μητρόπολης, αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δημοτικών δρόμων, αποκατάσταση υπόβασης και βάσης , αποκατάσταση σωληνωτών τεχνικών εγκυβωτισμένων με σκυρόδεμα C16/20 διαφόρων διατομών, αποκατάσταση κατεστραμμένων κρασπεδόρειθρων , πλακοσκεπών οχετών και τοίχων αντιστήριξης .