Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε σε όλη τη χώρα τη σύναψη 727 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες. Για το Δήμο Καρδίτσας εγκρίθηκαν 25 θέσεις, ενώ για το Δήμο Λαρισαίων 90 θέσεις.