ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Την πιο υψηλή επίδοση από το 2001 μέχρι και σήμερα για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 κατέγραψε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Πιο συγκεκριμένα, στους πέντε μήνες του 2019 (Ιανουάριος έως και Μάιος) το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 265.059 νέες θέσεις εργασίας, με τις αναγγελίες προσλήψεων να ανέρχονται σε 1.130.113 θέσεις εργασίας και τις αποχωρήσεις στις 865.054.

Όμως, σχετικά με τις νέες προσλήψεις που έγιναν, το 49,61% ήταν θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 38,90% ήταν μερικής απασχόλησης και το 11,49% ήταν εκ περιτροπής (δηλαδή, το 50,39% ήταν ευέλικτης μορφής εργασίας).

Στο Νομό Καρδίτσας

Στο Νομό Καρδίτσας, το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σημειώθηκαν 4.485 προσλήψεις, έναντι 4.222 απολύσεων, με το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 263 θέσεις εργασίας.

Τώρα, όσον αφορά τον μήνα Μάιο, έγιναν 1.126 προσλήψεις έναντι 1.086 απολύσεων με το ισοζύγιο να είναι επίσης θετικό κατά 40 θέσεις εργασίας.