Στοχευμένη και έξυπνη στήριξη που να εξασφαλίζει την επόμενη μέρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους ζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στην τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα, με θέμα την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. « Το κράτος χρειάζεται να εξαντλήσει τα περιθώρια για να στηρίξει επιχειρήσεις που κλυδωνίζονται και απειλούνται από μόνιμες βλάβες» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης. « Χρειάζεται να διοχετεύσει αυτή τη στήριξη στοχευμένα και με κριτήρια. Στόχος είναι να σωθούν θέσεις εργασίας και να διασωθούν κύτταρα της οικονομίας που χωρίς την πανδημία θα ήταν υγιή και δημιουργικά. Χρειάζεται έξυπνη στήριξη που να εξασφαλίζει όντως την επόμενη μέρα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας,μέχρι σήμερα, για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν διατεθεί  από την Κυβέρνηση 833 εκατομμύρια ευρώ, που αναλύονται ως εξής:

-327 εκατ. ευρώχορηγήθηκαν συνολικά, μέσω των έξι κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε50.223 επιχειρήσειςκαι ελεύθερους επαγγελματίες, με μέσο όρο ενίσχυσης τα 6.505 ευρώ.

-30 εκατ. ευρώέχουν δοθεί μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπούστις επιχειρήσεις.

-371 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 2.120 δάνεια, έχουν ήδη εκταμιευθεί μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών Προγραμμάτων.

105 εκατ. ευρώέχουν λάβει οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.

Συμπερασματικά, μέχρι σήμερα, για τη στήριξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 833 εκατ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 94 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τα 337 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης, τα 248 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και τα 154 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Στήριξη Αγροτικού Τομέα

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.  Μεταξύ άλλων, στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας:

Α. Χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο ύψους:

4.802.742 ευρώστον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.

910.250 ευρώστον τομέα παραγωγής  ανθέων.

1.431.000 ευρώστους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

1.101.977 ευρώστους τομείς της α) επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, β) πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες.

Β. Καταβλήθηκαν μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

5.771.350 ευρώ στους ελαιοκαλλιεργητές παραγωγής ελαιολάδου.

1.118.372 ευρώ στους αλιείςγια την παύση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων.