Σε 29 Τμήματα ισάρριθμων σχολικών μονάδων της Πρωτόβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Καρδίτσας θα λειτουργήσει η «Πρωινή Ζώνη» τη νέα σχολική χρονιά.

Την απόφαση υπογράφει η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Βασιλική Ζιάκα , σημειώνοντας ότι αφορά τη συγκρότηση και λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης για υποδοχή και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπου διαπιστώνεται η σχετική ανάγκη και τηρούνται οι προϋποθέσεις του ελάχιστου αριθμού των μαθητών και μαθητριών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα