Μια ακόμη σημαντική χρηματοδότηση για το Δήμο Καρδίτσας μετά από σχετικές ενέργειες του Δημάρχου κ. Β. Τσιάκου εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για πιστώσεις ύψους 3,2 εκ. ευρώ που διεκδικούσε η Δημοτική Αρχή ώστε να προχωρήσει σε σειρά έργων αποκατάστασης στη πόλη και στα χωριά του Δήμου.

Ειδικότερα η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός κ. Στ. Πέτσας αναφέρει: «για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν στη χώρα από το φαινόμενο «Ιανός» κατά το χρονικό διάστημα 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Αποφασίζουμε τη χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας του Ν. Καρδίτσης με το ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα