• Από σήμερα με τα ερωτηματολόγια πόρτα-πόρτα οι απογραφείς

41.517 άτομα που αντιστοιχούν σε 17.769 κατοικίες ολοκλήρωσαν ηλεκτρονικά τη διαδικασία της αυτοαπογραφής η προθεσμία για την οποία έληξε χθες. Τα στελέχη της Στατιστικής Υπηρεσίας στην Καρδίτσα χαρακτηρίζουν ικανοποιητική τη συμμετοχή καθώς όπως λένε το εγχείρημα αυτό έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι πολίτες δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένοι. Το ποσοστό των ατόμων που απεγράφησαν ηλεκτρονικά αντιστοιχεί στο 36,56% των ατόμων που εκτιμάται ότι θα απογραφούν στο Νομό Καρδιτσας και των κατοικιών στο 29,47%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα