Την υπουργική απόφαση για νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, ύψους 50 εκατομμυρίω ν ευρώ, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η έκτακτη χρηματοδότηση δίνεται για ενίσχυση της ρευστότητας των Δήμων λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού.

H κατανομή των ποσών στους Δήμους του Ν. Καρδίτσας έχει ως εξής:
– Δήμος Αργιθέας 22.600 ευρώ.
– Δήμος Καρδίτσας 232.900 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα