Σε 794.752 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Μάιο εκ των οποίων οι 54.877 στη Θεσσαλία. Από αυτά 453.696 (ποσοστό 57,1%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 341.056 (ποσοστό 42,9%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Στη Θεσσαλία οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι ανέρχονται 4.725 (ποσοστό 5,8%). Από τα στοιχεία φαίνεται πως, στην πλειονότητα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι γυναίκες και συνολικά,, ηλικιακά μεταξύ 30- 44 ετών.

⦁ Οι άνδρες ανέρχονται σε 266.469 άτομα (ποσοστό 33,5%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 528.283 άτομα (ποσοστό 66,5%).

⦁ Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 248.944 άτομα (ποσοστό 31,3%).

⦁ Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 375.641 άτομα (ποσοστό 47,3%). Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 272.849 άτομα (ποσοστό 34,3%) και 161.105 άτομα (ποσοστό 20,3%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάϊο 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 81.455 άτομα, από τα οποία οι 70.574 (ποσοστό 86,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 10.881 (ποσοστό 13,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 36.580 (ποσοστό 44,9%) και οι γυναίκες σε 44.875 (ποσοστό 55,1%). Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 67.263 (ποσοστό 82,6%) είναι κοινοί, 1.732 (ποσο- στό 2,1%) είναι οικοδόμοι, 10.881 (ποσοστό 13,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.268 (ποσοστό 1,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 250 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 61 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Μάϊο 2024 ανήλθε σε 794.752 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -59.429 άτομα (-7,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάϊο 2023 και μείωση κατά – 76.562 άτομα (-8,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2024.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Μάϊο 2024 ανήλθε σε 81.455 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -36.142 άτομα (-30,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάϊο 2023 και μείωση κατά – 91.223 άτομα (-52,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2024.