Περίπου 600 νέοι φοιτητές θα έρθουν στην Καρδίτσα για να σπουδάσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος, μετά και την ανακοίνωση των βάσεων. Με τη νέα αρχιτεκτονική του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το τοπίο αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών στις σχολές της Καρδίτσας, διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 230 ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 120 ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 150 ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: 90 ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στην Καρδίτσα επιτυχόντες με τους γονείς τους που προσπαθούν να δώσουν λύση σε ένα από τα αρχικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και δεν είναι άλλο από αυτό της ανεύρεσης στέγης.