Διακόσιες δεκαεπτά νέες ιδιωτικές επενδύσεις σε όλη τη Θεσσαλίας εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με χρηματοδότηση 23,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για νέα επενδυτικά σχέδια που
οδηγούν σε επενδύσεις ύψους 43,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τον εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων σε αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στην Π.Ε. Καρδίτσας εντάσσονται στο Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, 69 νέα επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,31 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα