Μέχρι 5.000 ευρώ βασική ενίσχυση έλαβε το 90% των δικαιούχων στο Ν. Καρδίτσας

17 εισέπραξαν επιδότηση από 20.000 ευρώ και πάνω, ένας ξεπέρασε τις 50.000 ευρώ

Το 89% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης στον Νομό Καρδίτσας κατά το περυσινό οικονομικό έτος έλαβε ποσά μέχρι 5.000 ευρώ. Στον αντίποδα 17 φυσικά πρόσωπα, δηλαδή το 0,13% επί του συνόλου, εισέπραξαν βασική ενίσχυση πάνω από 20.000 ευρώ, ενώ ένας εξ αυτών βρίσκεται στην 37η θέση με την υψηλότερη επιδότηση στη χώρα.

Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ

Η «ακτινογραφία»
στη βασική ενίσχυση

Πιο αναλυτικά, 13.063 καλλιεργητές εισέπραξαν βασική ενίσχυση στο Νομό Καρδίτσας το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορά την περίοδο πληρωμών από 16 Οκτωβρίου 2022 έως 15 Οκτωβρίου 2023 και λαμβάνεται υπόψη το ΟΣΔΕ του 2022.

Από τους 13.063:
– το 89%, δηλαδή οι 11.744, εισέπραξαν ποσά έως 5.000 ευρώ
– το 9,96%, δηλαδή οι 1.302, εισέπραξαν ποσά από 5.000 έως 20.000 ευρώ
– το 0,13%, δηλαδή οι 17, εισέπραξαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά την τελευταία κατηγορία, των δικαιούχων με ποσά άνω των 20.000 ευρώ, προέρχονται από τους εξής Δήμους:
– 6 από το Δήμο Παλαμά
– 6 από το Δήμο Σοφάδων
– 3 από το Δήμο Καρδίτσας
– 1 από το Δήμο Μουζακίου
– 1 από το Δήμος Λ. Πλαστήρα

Μάλιστα ένας εξ αυτών, από την περιοχή του Δήμου Παλαμά, είναι ο μοναδικός με βασική ενίσχυση άνω των 50.000 ευρώ -περίπου στις 62.000 ευρώ, ποσό το οποίο είναι το 37ο υψηλότερο στη χώρα.
Τα στοιχεία αυτά επεξεργαστήκαμε και παρουσιάζουμε στα σχετικά γραφήματα, στα οποία αποτυπώνεται ευκρινέστερα η κατανομή της επιδότησης.

Στο σύνολο των επιδοτήσεων
Κοιτώντας τη συνολική εικόνα των επιδοτήσεων στο Νομό Καρδίτσας, δικαιούχοι είναι 14.629 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Από αυτούς:
– το 97,3%, δηλαδή οι 14.242, εισέπραξαν ποσά έως 5.000 ευρώ
– το 19,8%, δηλαδή οι 2.909, εισέπραξαν ποσά από 5.000 έως 20.000 ευρώ
– το 1,3%, δηλαδή οι 195, εισέπραξαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.
– το 0,1%, δηλαδή 15, εισέπραξαν ποσά άνω των 50.000 ευρώ. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται συνεταιρισμοί και ένας Δήμος, των το μεγαλύτερο ποσό (περίπου 145.000 ευρώ) αφορά τον δικαιούχο από την περιοχή του Δήμου Παλαμά που προαναφέραμε και στη βασική ενίσχυση. Από τους 15 δικαιούχους, οι 6 βρίσκονται στο Δήμο Σοφάδων, 4 στο Δήμο Καρδίτσας, 3 στο Δήμο Παλαμά και από ένας στους Δήμους Μουζακίου και Αργιθέας. Τα δεδομένα αποτυπώνουμε στο σχετικό γράφημα το οποίο παρουσιάζουμε.

Aναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών