Αρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στη ΜΠΕ για Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό στη Δ.Ε. Πλαστήρα

Aρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 1,59 MW, στην θέση «Άγιος Νικόλαος», στην Δ.Ε. Πλαστήρα.

Εδώ ολόκληρη η απόφαση.