Στις ευνοϊκές διατάξεις της εισαγωγής στα ΑΕΙ καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σε ποσοστό έως 2% θα υπαχθούν οι μαθητές του Έβρου και της Θεσσαλίας, περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τις φυσικές καταστροφές (φωτιές, κακοκαιρία Ντάνιελ) στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις.

Την απόφαση αυτή της Κυβέρνησης να εφαρμόσει το νόμο που υπάρχει και έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις, έκανε γνωστή στη Βουλή η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των βουλευτών Κων.Μεταξά του ΚΚΕ για τη Θεσσαλία και Πάρη Παπαδάκη της “Ελληνικής Λύσης” για τον Έβρο.

Η κ.Μακρή διευκρίνισε ότι η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί προς τα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου καθώς προηγείται μια γραφειοκρατική διαδικασία και στην απόφαση αυτή του υπουργού Παιδείας θα προβλέπει ό,τι ακριβώς αναφέρεται στο σχετικό νόμο.

Η υφυπουργός Παιδείας τόνισε ότι σε πρόσφατη επίσκεψη της στο νομό Έβρου διαπίστωσε τις καταστροφές που έγιναν από την πυρκαγιά του περσινού καλοκαιριού. Επίσης τόνισε ότι ήδη η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει στείλει στο υπουργείο τους μαθητές που τελειώνουν φέτος το Λύκειο και είναι:

763 υποψήφιοι ΓΕΛ

419 υποψήφιοι ΕΠΑΛ

18 εσπερινών ΓΕΛ

24 εσπερινών ΕΠΑΛ

Η κ.Μακρή ανέφερε επίσης ότι ήδη ο δήμος Σουφλίου κατέθεσε την σχετική αίτηση για εφαρμογή του νόμου και υπάρχει το χρονικό διάστημα που μπορεί να το καταθέσει και ο δήμος Αλεξανδρούπολης, ενώ επεσήμανε ότι ο σχετικός νόμος αναφέρει πως εφαρμόζεται για περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, Αυτό όμως έγινε το περσινό καλοκαίρι μόνο για τους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, οπότε το πιθανότερο είναι πως ισχύει μόνο για τους μαθητές των δύο συγκεκριμένων δήμων του Έβρου και όχι για αυτούς του Διδυμοτείχου, της Ορεστιάδας και φυσικά της Σαμoθράκης.

Τι προβλέπει ο νόμος

Στο άρθρο 13β του ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε, προβλέπονται τα εξής:

1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).

2. Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει:

α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και

γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.