Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το ύψος Τελών και τους συντελεστές άρδευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά

Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά κάνει η Οικονομική Επιτροπή σε μια σειρά Τελών.
Συγκεκριμένα:
Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού
Για το έτος 2023 και εφεξής το Τέλος προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής :
Να χωριστούν σε δυο κατηγορίες:
Α)Για τις οικίες της Έδρας του Δήμου ως εξής:
1.- Τέλος Φωτισμού στις Οικίες Ά Ζώνης 0,66€ ανά τ.μ. και Καθαριότητας 1,00€ ανά τ.μ.
2.- Τέλος Φωτισμού στις Οικίες Β’ Ζώνης 0,55€ ανά τ.μ. και Καθαριότητας 0,81€ ανά τ.μ.
Β)Για τις οικίες όλων των Τοπικών Κοινοτήτων το Τέλος διαμορφώνεται στο 1,18€ ανά τ.μ.

Η υποδιαίρεση του Τέλους καθορίζεται 0,82€ ανά τ.μ. τέλος καθαριότητας και 0,36€ ανά τ.μ. τέλος Φωτισμού.
Γ)Για τα καταστήματα στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου το τέλος διαμορφώνεται στο 2,47€. Η υποδιαίρεση του Τέλους καθορίζεται 1,44€ ανά τ.μ. τέλος καθαριότητας και 1,03€ ανά τ.μ. τέλος Φωτισμού.

Τέλος Περιπτέρων
Tην επιβολή Τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων των περιπτέρων του Δήμου Παλαμά για το έτος 2023 και εφεξής, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.

Το Τέλος ανέρχεται στο ποσό των 5€ ετησίως ανά τ.μ.

Συντελεστής ακίνητης περιουσίας
Παράλληλα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά η επιβολή του Συντελεστή
τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2023 και εφεξής, να παραμείνει ως ίσχυε, ήτοι σε μηδέν τρία τοις χιλίοις (0,3‰) για όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Παλαμά.

Τέλος χρήσης πεζοδρομίων
Ακόμη η Επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. την επιβολή Τέλους χρήσης Πεζοδρομίων, Πεζοδρόμων, πλατειών και Οδών έτους 2023 και εφεξής, ως εξής:
Α) Για πεζοδρόμια και πλατείες στην πόλη του Παλαμά χρέωση 5,50€ ανά τ.μ. ετησίως.
Β) Για πεζοδρόμια και πλατείες στις Τοπικές Κοινότητες χρέωση 3,00,€ ανά τ.μ. ετησίως.
Γ) Για πεζοδρόμια ή οδούς από τους ανοικοδομούντες για τοποθέτηση υλικών, το ποσό των
1,00€ ανά τ.μ. μηνιαίως.

Συντελεστές άρδευσης

Η επιβολή τέλους άρδευσης σε βάρος όλων όσων έκαναν ή θα κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Παλαμά, προτεινεται να διαμορφωθεί ως εξής :