Ο Δήμος Παλαμά ενημερώνει τους δημότες του ότι από την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 μπορούν να υποβάλλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεις :

-για το Φυτικό κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων τους που ζημιώθηκε από τον «ΙΑΝΟ» και τα πλημμυρικά φαινόμενα Οκτωβρίου 2020 και

-για το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοθύελλες, παγετό, χαλαζι κλπ) το 2021 στα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Επισημαίνεται ότι ζημιά για την οποία καταβλήθηκε αποζημίωση από την Περιφέρεια δεν κρίνεται επιλέξιμη.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές να προσέλθουν στους αρμόδιους ανταποκριτές για να υποβάλλουν οριστική Δήλωση Ζημιάς με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

-Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου

-Φωτοαντίγραφο Ε1 του φορολ. έτους 2019 ή 2020 και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες στους:

-Τζέλλα Ιωάννα τηλ. 2444 350122

-Ξένος Κων/νος τηλ. 2444 350100

-Τσιανάβα Βασιλική τηλ. 2444 350108

-Πατσιαλή Βασιλική τηλ. 2444 350119

-Μαυροπούλου Αφροδίτη τηλ. 2444 350122

-Κλέτσιου Ελένη τηλ. 2441 352911.