Αλλάζει το Δημαρχείο Παλαμά, καθώς προωθείται η ενεργειακή αναβάθμισή του. Πρόταση ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Θεσσαλίας κατέθεσε ο Δήμος

Πρόταση ένταξης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Παλαμά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014 – 2020 κατέθεσε ο Δήμος Παλαμά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τις προηγούμενες ημέρες τη μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, ανάβοντας παράλληλα το «πράσινο φως» για υποβολή της πρότασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 278.000 ευρώ.

Το Δημαρχείο Παλαμά είναι ένα τριόροφο κτίριο (ισόγειο και δύο όροφοι) που έχει κατασκευαστεί το 1972.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του ΝΕΟΥ ΑΓΩΝΑ