• Στο 25% επί του αριθμού φτάνει η παρακράτηση

Το Εθνικό Απόθεμα θα ανοίξει το 2023, με πόρους 24,8 εκατ. ευρώ, τα οποία θα είναι μοιρασμένα ανά αγρονομική περιφέρεια. Τα 11,3 εκατ. θα κατευθυνθούν στις αροτραίες (526.000 στρμ.), τα 6,8 στις δενδρώδεις (254.000 στρμ.) και ακόμη 6,7 στα βοσκοτόπια (382.000 στρμ.) με προτεραιότητα σε νέους και νεοεισερχόμενους. Από το τελικό στρατηγικό σχέδιο προς το παρόν δεν προκύπτει «άνοιγμα» του Αποθέματος και σε άλλους επαγγελματίες του χώρου, κάτι που πάντως ακόμη δεν αποκλείεται.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα