Πρέπει να γίνει αντιληπτό στη χώρα μας ότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες για όλη την Ευρώπη και η εθνική συνεννόηση για να ξεπεράσουμε και αυτό τον κάβο είναι απαραίτητη.

Αντί αυτής έχουμε ένα «σκληρό ροκ» από την πλευρά της αντιπολίτευσης με μία μηδενιστική λογική ότι η χώρα και η οικονομία της έχουν «κατεβάσει ρολά» και μία στρεβλή επικοινωνιακά εικόνα από την κυβέρνηση ότι όλα βαίνουν πρίμα για την οικονομία.

Η αλήθεια όπως γίνεται συνήθως βρίσκεται κάπου στη μέση. Ναι μεν έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός πήγε περίφημα φέτος αποφέροντας ανέλπιστα έσοδα, το ίδιο και τα έσοδα από φορολογία, αλλά απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν για να πάρει μπρος η παραγωγική μας μηχανή σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον ύφεσης.

Τα αυξημένα έσοδα από τη φορολογία για παράδειγμα προέρχονται από τους αυξημένους άμεσους φόρους λόγω του ΦΠΑ και του ΕΦΚ που οφείλονται στις αυξημένες τιμές σε καύσιμα και ενέργεια που ωστόσο γονατίζουν την παραγωγική βάση της χώρας…

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα