Ανάδοχος για το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Φυλακτή

Ανάδοχο για το έργο της αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Φυλακτή ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Ο οικονομικός φορέας προσέφερε μέση έκπτωση 27,26% με προϋπολογισμό 216.363,94 ευρώ.