Στην ανακήρυξη αναδόχου για το έργο του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας, εγκρίνοντας (κατά πλειοψηφία, μειοψήφισε ο κ. Κρανιάς) το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα, κατακυρώθηκε η δημοπρασία στον ανάδοχο που προσέφερε μέση έκπτωση 13,42%, και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης. Το έργο δημιουργίας του Open Mall έχει αρχικό προϋπολογισμό 637.096,77 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα