Αναγνωρίζοντας σημαντικά προβλήματα...

Είναι ευχάριστο που μαθητές διεκδικούν λύσεις για πραγματικά ζητήματα που αφορούν τα σχολεία και τη φοίτησή τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Και στην Καρδίτσα οι μαθητές του Μουσικού αγωνιούν για κομβικής σημασίας προβλήματα, όπως η ανάγκη μοριοδότησης των μουσικών μαθημάτων.

Η μορφή διαμαρτυρίας ξεκίνησε χθες με την κατάληψη, ενώ η διεκδίκηση των αιτημάτων συνεχίστηκε στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση όπου πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα στον προϊστάμενο κ. Κωνσταντίνο Ζαχαρή, τους μαθητές και τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.
Δ.Γ.