Την σύμβαση για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του 6ου Δημοτικού
Σχολείου Καρδίτσας υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσιάκος με τον ανάδοχο του έργου.

Η ενεργειακή αναβάθμιση που αφορά το υπάρχον διώροφο κτίριο δυτικά της έκτασης όπου βρίσκεται το συγκρότημα, χρηματοδοτείται από κονδύλια του περιφερειακού ΕΣΠΑ και είναι ύψους 240.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα