• Παρέμβαση από την ΕΟΑΣΚ σήμερα στον ΔΕΔΔΗΕ

Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι φωνές διαμαρτυρίας αγροτών που απευθύνονται στην εφημερίδα και ζητούν να προχωρούν άμεσα οι αποκαταστάσεις βλαβών και ζημιών (μετασχηματιστές, μπαστούνια κλπ) στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ που τροφοδοτεί αντλιοστάσια. Τελευταία περίπτωση, βαμβακοπαραγωγοί από την περιοχή της Αχλαδιάς, οι οποίοι όπως ανέφεραν στο «Νέο Αγώνα» έχουν ειδοποιήσει εδώ και μέρες το Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει η αποκατάσταση βλάβης. Αδυνατώντας να αρδεύσουν τις καλλιέργειες, η βαμβακοπαραγωγή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγάλης ζημιάς.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα