Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Φυλακτή

Ανάδοχο για το έργο της αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Φυλακτή ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Ο οικονομικός φορέας προσέφερε μέση έκπτωση 27,26% με τον αρχικό προϋπολογισμό του ανέρχεται σε 216.363,94 ευρώ.

Το έργο προβλέπει νέα κατασκευή μεγάλου μέρους κεντρικών αγωγών ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου του οικισμού με παράλληλη κατασκευή και φρεατίων.

Η μελέτη μάλιστα προβλέπει ότι με το εν λόγω έργο θα καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής για τις επόμενες δύο δεκαετίες.
Κ.Π.