Με δύο μεγάλα έργα-ΣΔΙΤ ξεκινά το φιλόδοξο πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία οκτώ μεγάλων φραγμάτων και αρδευτικών έργων που θα ενισχύσουν την προσπάθεια για επαρκή άρδευση και ύδρευση σημαντικών περιοχών της χώρας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα