Το δημογραφικό αποκτά πρωτοφανή φήμη στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ατζέντα της χώρας, ιδίως όταν τα νούμερα επιδεινώνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Όταν διαβάζει κανείς μελέτες που φανερώνουν εμμέσως τη σημαντική συρρίκνωση του πληθυσμού στα 7,7 εκατ. κατοίκους σε λίγα έτη, τότε αυτή η μείωση, την οποία δεν έχουν ανακόψει καμία πολιτική ρητορική και κατ’ επέκταση λύση, μοιάζει να κυλά ανεπιστρεπτί.

Η συνέπεια της μείωσης του πληθυσμού, που συμβαίνει και στο Νομό μας, οδηγεί σε αρκετές περιπτώσεις στη μείωση δημόσιων υπηρεσιών, στη λεγόμενη «συγχώνευση» που έχουμε έρθει αντιμέτωποι ουκ ολίγες φορές. Μειώνεται ο πληθυσμός, άρα συνεπώς οι ευκαιρίες σε επαγγελματικό επίπεδο, η βιομηχανική δραστηριότητα, ακόμη και η παραγωγή βασικών ειδών.

Δ.Γ.