Αποτελέσματα στο 69% της ενσωμάτωσης στο Ν. Καρδίτσας και στο 67% στη Θεσσαλία