Αρχαιολογικά ευρήματα έφεραν στο φως οι εργασίες στο δρόμο Δέλτα – είσοδος Καρδίτσας

•Στην κυκλοφορία θα δοθεί το πρώτο τμήμα του δρόμου •Καθυστερεί η μετατόπιση των δικτύων

Αρχαιολογικά ευρήματα έφεραν στο φως οι εργασίες αναβάθμισης του δρόμου από το Δέλτα έως την είσοδο της Καρδίτσας. Πρόκειται για ένα υστεροαρχαϊκό ιερό και έναν οικισμό που χρονολογείται στο τέλος της πρώτης χιλιετίας π.Χ, ευρήματα τα οποία δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα σε ότι αφορά την εξέλιξη του έργου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα