Αρχιτεκτονική μελέτη για τον Θολωτό Μυκηναϊκό τάφο Γεωργικού - Ξινονερίου

Tην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης στα πλαίσια του έργου «Τελικές μελέτες για την
προστασία και ανάδειξη του Θολωτού Μυκηναϊκού τάφου Γεωργικού – Ξινονερίου» ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Η μελέτη ανατίθεται στην κ. Μουντράκη Ευαγγελία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.