Αρχίζει άμεσα το πρόγραμμα ελέγχου για τη νόσο Alzheimer που θα υλοποιηθεί στην Καρδίτσα από το Τμήμα Προαγωγής Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας, το Τμήμα Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» μέσω της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, που λειτουργεί υπό την ευθύνη της στην Καρδίτσα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα