Αρχίζει το πρόγραμμα επιτήρησης για ιό του πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και στο Ν. Καρδίτσας

Αρχίζει στο Ν. Καρδίτσας και σε διάφορες περιοχές της χώρας το πρόγραμμα επιτήρησης του ιού του πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενεργητικής επιτήρησης.

Η ενεργητική ορολογική επιτήρηση περιλαμβάνει δειγματοληψίες αίματος ιπποειδών-μαρτύρων, στρατηγικά τοποθετημένων σε προκαθορισμένες περιοχές και κατά
ορισμένα χρονικά διαστήματα στη χώρα.
Σε ότι αφορά το Ν. Καρδίτσας προβλέπεται αριθμός 25 ιπποειδών μαρτύρων (5 από οργανωμένες εκτροφές). Τα συνολικά δείγματα ανέρχονται σε 60 ενώ η συχνότητα δειγματοληψίας έχει ως εξής:
-1η δειγματοληψία κατά το διάστημα 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου
-2η δειγματοληψία κατά το διάστημα 1 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου
-3η δειγματοληψία κατά το διάστημα 1 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου
Θετικό εργαστηριακό αποτέλεσμα από ιπποειδές- μάρτυρα που σε αμέσως προηγούμενη αιμοληψία ήταν αρνητικό (ορομετατροπή), υποδηλώνει πρόσφατη κυκλοφορία του ιού στην περιοχή και μπορεί να επιτρέψει την ανίχνευση της νόσου σε περιοχές όπου δεν έχουν εντοπιστεί κλινικά κρούσματα σε ανθρώπους ή ζώα.
Ομοίως, η ανίχνευση πρόσφατων αντισωμάτων (IgM) σε ιπποειδή, κατά την πρώτη τους δειγματοληψία, υπο- δηλώνει πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό και επομένως αποτελεί ανάλογη ένδειξη.
Σε περίπτωση ορομετατροπής ή ανίχνευσης πρόσφατων αντισωμάτων σε ένα ή περισσότερα ιπποειδή-μάρτυρες, αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν κατά την επόμενη δειγματοληψία (εφόσον προβλέπεται για τη συγκεκριμένη περιοχή) από ίσο αριθμό νέων ιπποειδώνμαρτύρων από άλλη εκτροφή εντός της ίδιας περιοχής.
Πτηνά
Παράλληλα στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης προβλέπεται δειγματοληψία άγριων πτηνών και στην περιοχή της Λ. Πλαστήρα. Συγκεκριμένα 10 πτηνών ως εξής:
-2 Pica pica
-2 Corvus cornix
-6 άλλα είδη