Στην προκήρυξη της πρώτης φάσης του διαγωνισμού μέσω της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ προχωρά η ανέγερση του νέου κτιρίου Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας.

Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους υποψήφιους αναδόχους είναι η 22α Νοεμβρίου 2022. Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού θα αποφασίστει για το ποια σχήματα θα περάσουν στην δεύτερη φάση.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα