Αρνητική γνωμοδότηση σε ΜΠΕ για αιολικούς και υδροηλεκτρικό σταθμό στο Δήμο Αργιθέας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• «Όχι» και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σταθμό αποθήκευσης ηλ. ενέργειας στη Δ.Ε. Φύλλου

Τέσσερις αρνητικές γνωμοδοτήσεις έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν δύο αιολικούς και έναν υδροηλεκτρικό σταθμό στο Δήμο Αργιθέας καθώς και ένα σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Παλαμα.

Αργιθέα

Η πρώτη ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση αφορά τη ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW στη θέση «ΣΠΙΤΑΚΙ» και των συνοδών του έργων, στην Δ.Ε. Αργιθέας και Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας της εταιρείας A&F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η δεύτερη επίσης αρνητική γνωμοδότηση αφορά τη ΜΠΕ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 15 MW στη θέση «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» στη Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, της εταιρείας INTRAKAT ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Ε.Ε.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών