Ποσό 226,53 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια της ΚΑΠ χάθηκε την περίοδο 2016-2020 στη μαύρη τρύπα φαινομένων απάτης υπολόγισαν οι ελεκτικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποδίδουν στην ΚΑΠ μερίδιο 10% επί του συνολικού κοινοτικού χρήματος που «εξαφανίζεται» με δόλιο τρόπο.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα