Ρυθμίσεις κυκλοφορίας για εργασίες στη γέφυρα Καρδίτσας- Αμπελικού

Συνεχίζοναι οι εργασίες για τη νέα γέφυρα επί της οδού Καρδίτσας – Αμπελικού.

Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, στην θέση 34 του οδικού τμήματος 1.1 (Επαρχιακή οδός προς Αμπελικό) του Δήμου Καρδίτσας.

H κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της Επ. Οδού Καρδίτσας – Καλλιθήρου – Νεράιδας και εν συνεχεία μέσω Καλλιθήρου προς την Επ. Οδό προς Αμπελικό και αντίστροφα, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.
Η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου. .