Αστική Θερμική Νησίδα τις βραδινές ώρες στην Καρδίτσα

Απόκλιση θερμοκρασίας που ξεπερνά τους 6 βαθμούς Κελσίου καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου μεταξύ της Καρδίτσας και της Καρδιτσομαγούλας που βρίσκεται εκτός του αστικού ιστού.

Με βάση και το διάγραμμα της χρονικής πορείας της θερμοκρασίας των δύο σταθμών για το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις ανέφελες νύχτες η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της πόλης και των περιχώρων ξεπερνά τους 6°C. Παρόμοιες καταγραφές συναντούμε σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ως Αστική Θερμική Νησίδα (ΑΘΝ) αναφέρεται το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία που παρατηρείται εντός μιας αστικής περιοχής είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή των περι-αστικών ή υπαίθριων/αγροτικών περιοχών που την περιβάλλουν.

Η ένταση του φαινομένου ορίζεται ως η διαφορά της αστικής θερμοκρασίας από την αντίστοιχη περι-αστική ή υπαίθρια/αγροτική. Το φαινόμενο της ΑΘΝ αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει λόγω των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο τοπικό κλίμα.

Ειδικότερα, η δημιουργία του φαινομένου σχετίζεται πρωτίστως με τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά και τη γεωμορφολογία μιας περιοχής, οι οποίες προκύπτουν λόγω  της αντικατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος από δομικά υλικά (π.χ., άσφαλτος και τσιμέντο).
Κ.Π.