Συνεργασία του Δήμου Σοφάδων με το Δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου για τα λύματα σε Καρποχώρι και Ματαράγκα

Την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δικτύου Δήμων
Περιοχής Πίνδου για την τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών που αφορούν το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού στο Καρποχώρι και την Ματαράγκα ενέκρινε με δύο αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Με την Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιηθούν οι μελέτες:
ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 131.000 συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων για το κάθε έργο.